Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN

Akademisyen, Eğitmen

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN, ilköğretim ve liseyi okul derecesi ile tamamladıktan sonra 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde lisans eğitimini bitirmiştir. Lisans eğitimini takiben İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Bilim Dalında Yönetim-Organizasyon programında doktora öğrenimini tamamlamıştır.

1995-2016 yılları arasında eğitim alanında üst düzey yöneticilik, koordinatörlük ve öğretmenlik olmak üzere farklı düzeylerde görev yapmıştır. Okan Üniversitesi’nde 2011-2016 yılları arasında yarı zamanlı, 2016-2020 yılları arasında ise tam zamanlı olmak üzere İnovasyon, Yönetim Organizasyon, Örgütsel Davranış, İstatistik, Matematik, İşletme, Entelektüel Sermaye ve Takım Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, CRM ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans ve lisansüstü dersleri vermiştir.

Dr. Öğretim Üyesi Senem Altan, Mayıs 2020 tarihi itibariyle Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

İnovasyon, liderlik, yönetim ve organizasyon, değişim yönetimi, kurum kültürü ve iklimi, entelektüel sermaye yönetimi, öğrenen organizasyonlar ve örgütsel davranış konularıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.  ‘Örgüt Kültürü ve İnovasyon’ isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Eğitmene ait Kurslar

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN

Holistik Düşünme Teknikleri