Umay Yılmaz

Umay Yılmaz

Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı

Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olan Yılmaz, kariyer hayatına 2004 yılında arıtma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmada başladı. Daha sonra Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturulması, sürecin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi kuruluşlar, çeşitli birlik ve derneklerle birlikte projeler yürüttü.

Sayısız konferans, sempozyum, kongre vb. platformlarda çevre, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında konuşmalar yaptı, projeleriyle çeşitli ödüller aldı. Üniversiteler, dernekler, vakıflar, kuruluşlar, basın ve medya ilişkilerinde görev alan Yılmaz, 2018-2020 arasında çevre, sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yaparak, döngüsel ekonomi üzerine eğitimler vermiştir. Bu süreçte çeşitli üniversitelerde konuk olarak dersler veren Umay Yılmaz’ın, “Dünyayı Kurtarma Planım” adlı bir TEDx konuşması bulunmaktadır.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde Yer Sistem Bilimleri mastırı yapmakta olan Umay Yılmaz, halen OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.