• Erdem BALKAN

  İş Hukuku (İK ve Yöneticiler İçin)

  Erdem BALKAN
  Kurs Kodu:
  EB-07
Toplam 13 Ders (2 saat 12 dakika)
 • Kurs Tanıtım
 • Ders Ön İzleme
 • Ders
  1.
  Eğitmen ve Kurs ile Tanışma
  02:00
 • Ders
  2.
  İş Sözleşmelerinin Kurulması ve KVKK Uygulamaları
  10:15
 • Ders
  3.
  Çalışma Süreleri
  15:00
 • Ders
  4.
  İşçinin Savunmasında Uygulanacak Usul
  06:10
 • Ders
  5.
  İş Sözleşmesinin Feshi
  14:30
 • Ders
  6.
  İş Sözleşmesinin Feshin Sonuçları
  10:05
 • Ders
  7.
  Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
  05:10
 • Ders
  8.
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  15:00
 • Ders
  9.
  Ücret Kesme Cezası
  05:15
 • Ders
  10.
  Performans Kriterleri
  09:30
 • Ders
  11.
  İşverenlik Türleri
  09:40
 • Ders
  12.
  Toplu İş Hukuku
  14:50
 • Ders
  13.
  İşçinin Borçları
  15:00

Eğitim Hakkında

Eğitimizde, çalışan – işveren ilişkilerinin hukuka uygun şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır. İş sözleşmelerinin kuruluştan feshine kadar geçen tüm aşamalarının insan kaynakları departmanları ve yöneticiler tarafından şirket çıkarlarına en doğru hizmet edecek şekilde uygulanması öğretilecektir. Ayrıca, nitelikli insan gücünün temini, yönetimi, performans değerlemesi ve ücret yönetimi gibi konular da ele alınacaktır.

Hedef Kitle

İK Çalışanları ve Tüm Yöneticiler

Kazanımlar

1) İşveren ve Çalışan İlişkisinde Yaşanılan Sorunlara Çözüm Yolları Geliştirebilmek.
2) İş Kanunu Hükümlerinin Nasıl Yorumlanıp Uygulanacağı Hakkında Bilgi Sahibi Olmak.
3) İş Sözleşmesi Feshedilen Çalışanın İşverene Açacağı Davada İşverenin Kazanma İhtimalinin Artırılmasını Sağlamak.