Toplam 15 Ders (1 saat 39 dakika)
 • Kurs Tanıtım
 • Ders Ön İzleme
 • Ders
  1.
  Eğitmen ve Kurs ile Tanışma
  02:00
 • Ders
  2.
  “Yazışma Kasının” Güçlendirilmesine Yönelik Örnek Anlatımlar
  08:15
 • Ders
  3.
  Yazışma Kültürü
  05:30
 • Ders
  4.
  Elektronik Posta veya Islak İmzalı Mektup ve Basın Açıklamalarının İtibar Hukukuna Etkisi
  08:00
 • Ders
  5.
  Nedensellik Bağı’nın İspat Edilmesinde Yazının Önemi
  05:15
 • Ders
  6.
  Yazışma ve Sözleşme Dili, Üslubu, Strateji ve Teknikleri
  08:30
 • Ders
  7.
  Yazının İkna Gücü
  07:15
 • Ders
  8.
  Tarafların Sözleşme Öncesi Vaadlerinin Hukuki Etkisi (Culpa In Contrahendo İlkesi)
  08:30
 • Ders
  9.
  Yazışmanın Yönetişim Hukukuna Yansımaları
  05:15
 • Ders
  10.
  Yazışmanın Süreç İyileştirmesine Olan Katkısı
  05:30
 • Ders
  11.
  Yazışmaların Yargılamada İspat Yükündeki Önemi
  08:20
 • Ders
  12.
  KEP – Kayıtlı Elektronik Posta
  05:30
 • Ders
  13.
  Yeni Nesil Yazışma Teknikleri, Yakın Geleceğin Yazısı - Akıllı Kontratlar
  06:10
 • Ders
  14.
  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  07:30
 • Ders
  15.
  Yazışmaların Delil Olarak Yer Aldığı Yargıtay Kararları
  08:15

Eğitim Hakkında

Sözleşme Hukukunun temeli olan yazı ve kelimelerin  hukuki akıbete olan etkisi ve Sözleşme Öncesi Kusur Sorumluluğu anlamına gelen Culpa In Contrahendo İlkesi’nin taraflara yüklediği sözleşme öncesi (yazılı olanlar da dahil) vaadleri yerine getirme zorunluluğu, hukuki akıbet doğuran (KEP Kayıtlı Elektronik Posta) veya kayıtlı olmayan e-posta yazışmaları başta olmak üzere tüm yazışmaların  önemini arttırmaktadır.

Yazı ile Hukukun iç içe geçen etkilerini dikkate alarak Av. Selma Karaduman tarafından tasarlanan ve  Yazışma Hukuku adı verilen seminer tasarımında yazının çok güçlü bir delil, savunma ve iddia aracı olduğuna ilişkin farkındalık ve etkin yazı yazma yetkinlikleri kazandırılmaktadır.

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar, Üst Düzey Yöneticiler, Kurumsal Dile Önem Veren Şirketler

Kazanımlar

1) Katılımcılara yazışma kültürü, yazışma stratejisi ve yazışmanın diline dair cevaplar verir.
2) Şirketlerin yazışmanın gri alanlarındaki hukuki risklerini öngörebilmelerine ve bu riskleri yönetebilmelerine katkı sağlar.
3) Katılımcıların hukuki akıbeti olan metinlerdeki yazma yetkinliklerini ve yazma kaslarını güçlendirir.