Toplam 11 Ders (1 saat 59 dakika)
 • Kurs Tanıtım
 • Ders Ön İzleme
 • Ders
  1.
  Eğitmen ve Kurs ile Tanışma
  02:00
 • Ders
  2.
  Değişim Yolculuğu Nedir? Neden Önemlidir?
  10:10
 • Ders
  3.
  Değişim Yolculuğu ve Dinamikleri
  15:00
 • Ders
  4.
  Bireysel Değişim Yolculuğum Başlıyor
  10:30
 • Ders
  5.
  Bireysel Değişim Yolculuğum: Bilişsel Değişim
  10:10
 • Ders
  6.
  Bireysel Değişim Yolculuğum: Duyuşsal Değişim
  10:30
 • Ders
  7.
  Bireysel Değişim Yolculuğum: Davranışsal Değişim
  10:20
 • Ders
  8.
  Takım Değişim Yolculuğu ve Dinamikleri
  14:30
 • Ders
  9.
  Kurumsal Değişim Yolculuğu, Dinamikleri ve Yönetilmesi
  14:20
 • Ders
  10.
  Kurumsal Değişim Engelleri ve Yolculuğa Devam Etmek
  10:40
 • Ders
  11.
  Kurumsal ve Bireysel Değişim Yolculuğu İçin Bir Kılavuz
  11:10

Eğitim Hakkında

Bu kursta ilk aşamada katılımcıların iş yaşamında değişimi kavrama, analiz etme, değerlendirme ve uyum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci aşamada bireylerin kendi değişim sürecini yönetebilme ve kurumsal değişim sürecini desteklemelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırmaktır. Üçüncü aşamada ise takım değişimi ve kurumsal değişim dinamiklerini kavramasına destek sağlamaktır.

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar ve Yöneticiler

Kazanımlar

1) Değişimi Anlama ve Farkındalık Geliştirmek
2) Bireysel Değişimi Yönetmek
3) Kurumsal Değişimi Sürecinin Parçası Olabilmek