Toplam 11 Ders (37 dakika)
 • Kurs Tanıtım
 • Ders Ön İzleme
 • Ders
  1.
  Eğitmen ve Kurs ile Tanışma
  01:39
 • Ders
  2.
  Farklı Kişilik Yapıları
  02:58
 • Ders
  3.
  Kişiliği Etkileyen Faktörler
  08:46
 • Ders
  4.
  Düşünme Biçimleri
  05:44
 • Ders
  5.
  Mimikler ve Jestller
  03:29
 • Ders
  6.
  Yüz Biçimleri
  01:01
 • Ders
  7.
  Kıyafetler
  03:34
 • Ders
  8.
  Konuşma Biçimleri
  03:11
 • Ders
  9.
  Hastalıklar
  02:19
 • Ders
  10.
  Ressamların Renkleri
  01:16
 • Ders
  11.
  Genel Uyarılar
  03:45

Eğitim Hakkında

İnsanın keşfi, insanı tanıma, farklı kişilik yapılarına açıklayıcı bilgi sağlayabilme adına insanlık tarihi son elli yıldır büyük bir çaba içerisindedir.

İnsanların farklılıkları artık sadece beyninin işleyiş biçimine bakılarak kaba hatlarıyla tespit edilebilmektedir. Bu bilgilerden en fazla fayda sağlayan kurumların başında şirketler gelmektedir.  Beynin işleyiş biçimini gözeten iş yerlerinde, işe yerleştirmeden, kurum içi çatışmaların azalmasına, patron/müdür-çalışan arasındaki iletişim ve beklentilerin gerçekçi boyutlara getirilmesine,  doğal olarak verimliliğin artmasına ulaşacak kadar geniş yelpazede faydalara neden olmuştur.

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Kazanımlar

1) Kendimizi anlama,
2) Farklı kişilik yapılarını kısa sürede anlama,
3.)Uyumlu ilişkiler kurabilme,